“Aile Hukuku”

Ural Hukuk Bürosu,

Türk vatandaşları ve  Türk vatandaşları ile  yabancılar arasındaki

  • Evlenme,
  • Nişanlanma,
  • Boşanma,
  • Nafaka,
  • Velayet-vesayet,
  • Eşler arasındaki mal rejimleri,
  • Hısımlık, soy bağının kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi aile hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
  • Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli her türlü koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir