“Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları”

Ural Hukuk Bürosu;

Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine yapılan bireysel başvuruların kabul edilebilirliği esasa ve usule ilişkin sıkı şartlara bağlıdır. Halihazırda yapılan başvuruların %90’ı bu şartların sağlanamaması nedeniyle kabul edilebilir bulunmamakta ve esasa ilişkin incelemeye dahi tabi tutulmadan ilk aşamada reddedilmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne her türlü hak ihlali için başvuru mümkün olmayıp ancak; Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamında olan haklardan gibi herhangi birinin ihlal edilmesi halinde başvuru mümkündür.

  • İşkence ve kötü muamele (özellikle gözaltı ve tutukluluk aşamalarında),
  • Haksız tutuklama,
  • Uzun tutukluluk,
  • Yargılamanın makul sürede tamamlanmaması,
  • Masumiyet karinesinin ihlali,
  • Özel hayat ve aile hayatına saygı hakkının ihlali,
  • İfade özgürlüğünün kısıtlanması,
  • Mülkiyet hakkının ihlali, başvuruya konu olabilecek başlıca örneklerdendir.

Ofisimizde bireysel başvurular, alanında uzman ve tecrübeli hukukçular tarafından usulüne uygun şekilde büyük bir özen ve dikkatle hazırlanmakta, devamındaki iş ve işlemlerin takibi sağlanmaktadır.