“Gayrimenkul Hukuku-Kentsel Dönüşüm – İmar Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;     

  • Taşınmazların tapu kayıtlarının ve imar durumlarının incelenmesi,
  • İmar planlarına askı sürecinde gerekli itirazların yapılması ve iptal davaları,
  • Kentsel Dönüşüm Kanununun uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemler ile bu Kanunun uygulamasından kaynaklanan davalar,
  • Site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yönetim planlarının hazırlanması,
  • Müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davaları,
  • Gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davalar,
  • Muris muvazaası, ehliyetsizlik gibi yolsuz tescil nedenine dayalı tapu kayıtlarının  iptali ve  düzeltilmesi davaları,
  • Ortaklığın giderilmesi davaları,
  • Sınırlı ayni haklarla ilgili davalar,
  • Kira tespiti, uyarlama ve tahliye gibi kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda,

hukuki danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.