URAL HUKUK BÜROSU

Günümüzde özellikle hukuk ve mevzuat alanında yapılan hızlı ve yoğun değişikler nedeniyle karşılaşılan hukuki sorunlar çok daha karmaşık bir hal almıştır ve bu durum büyük hak kayıpları yaşanmasına yol açmaktadır. Bu mağduriyetlerin engellenebilmesi için ciddi bilgi birikimi, mesleki tecrübe ve özenli bir çalışma gereklidir.

Bütün bunları gerçekleştirebilmek, müvekkillerimize ve danışanlarımıza hızlı ve etkin çözüm önerileri sunabilmek için,yurtdışında akademik çalışmalar yapmış,uluslararası kuruluşlar ve yüksek mahkemeler dahil yargının hemen her biriminde görev almış, alanında uzman,tecrübeli  hukukçu, akademisyen ve  avukatlarla işbirliği halinde çalışılmaktadır.

Ofisimiz gayrimenkul hukuku, kentsel dönüşüm-imar hukuku, aile hukuku, icra hukukuve ceza yargılamaları başta olmak üzere pek çok alanda  ilk derece mahkemelerinde, istinaf ve temyiz başvurularında etkili ve hızlı hukuki yardım sunmaktadır.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine yapılan bireysel başvurular bu konularda birebir mesleki tecrübesi ve akademik çalışmaları bulunan hukukçular tarafından hazırlanmaktadır.

– İLETİŞİM FORMU –