“İcra ve İflâs Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

  • Alacak tahsili amacıyla icra takipleri,
  • Alacak tahsili amacıyla iflas takipleri,
  • İflas erteleme,
  • Hakkınızda yapılan icra takiplerine karşı imzaya- borca itiraz ve menfi tespit davalarında

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.