“İş Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

  • İşten çıkarma,
  • Sözleşmenin feshi,
  • İş kazası ve iş sözleşmesinden kaynaklanan diğer tüm uyuşmazlıklarda;
  • Her türlü tutanağı düzenlenme, savunma,
  • İhtar ve fesih bildirimlerini hazırlanma

gibi konularında danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.