“Miras Hukuku” 

Ural Hukuk Bürosu;

  • Mirasçılık belgesinin alınması,
  • Tenkis davaları,
  • Mirasın reddi davaları,
  • Ölüme bağlı tasarruflar ve iptali davaları

gibi konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir