“Yabancılar Hukuku” 

Ural Hukuk Bürosu;

  • Türkiye’de yaşayan yabancıların vatandaşlık başvuruları,
  • Türkiye’de bulunan yabancılara oturma izni, çalışma izni almaları ve mevcut izin sürelerinin uzatılması,
  • Türkiye’deki yabancıların kolluk, savcılık ve diğer yargı birimlerinde karşılaştıkları adli sorunlar,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.